Keskustelua verkossa sähköpostikeskustelu rekisterinä

  • Minna-Riitta Luukka
Avainsanat: register - sociolinguistics - Finnish, discourse analysis, rekisteri - sosiolingvistiikka - suomen kieli, diskurssianalyysi
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1998