Suomen nominien monikon opettaminen virolaisissa kouluissa

  • Annekatrin Kaivapalu
Avainsanat: language teaching - Estonians - Finnish, plural, kielenopetus - virolaiset - suomen kieli, monikko
Viittaaminen
Kaivapalu, A. (1999). Suomen nominien monikon opettaminen virolaisissa kouluissa. AFinLAn Vuosikirja, 29(57). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinlavk/article/view/59817