The categorisation of /u/, /w/ and /v/ by native speakers of Finnish and English

  • Maija Peltola
Avainsanat: contrastive analysis - phonology - English - Finnish, kontrastiivinen tarkastelu - fonologia - englannin kieli - suomen kieli
Viittaaminen
Peltola, M. (1999). The categorisation of /u/, /w/ and /v/ by native speakers of Finnish and English. AFinLAn Vuosikirja, 29(57). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinlavk/article/view/59821