Subjektiivisen arvion sisältävät etumääritteet suomen- ja englanninkielisissä lehtiteksteissä

  • Tiina Puurtinen
Avainsanat: kongressit - kielenopetus - Joensuu - 2004, congresses - language teaching - Joensuu - 2004, kontrastiivinen tarkastelu - lehtikieli - suomen kieli - englannin kieli, contrastive analysis - language of the press - Finnish - English
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2004