Kielioppivirheen kompleksisuus : opettajien tulkinnat opiskelijoiden virheistä

  • Esa Penttinen
Avainsanat: kongressit - kielenopetus - Joensuu - 2004, congresses - language teaching - Joensuu - 2004, virheanalyysi, error analysis
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2004