Observations on contractual speech acts

  • Riitta Sallinen
Avainsanat: diskurssianalyysi, discourse analysis, puheakti, speech act
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2005