MATEMATIIKAN OPPIAINEJÄRJESTYSPROFIILIN YHTEYS MOTIVAATIOON JA TEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN AUTONOMISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Authors

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden (n=113) matematiikan oppiainejärjestysprofiilin yhteyttä Odotukset–arvo-teorian mukaiseen motivaatioon ja vapaaehtoiseen ajankäyttöön ViLLE-oppimisjärjestelmässä luokanopettajan monialaisten opintojen matematiikan pedagogiikan kurssilla. Tilastollisessa analyysissa yhdistettiin lomakekysellyllä kartoitettu oppiaineprofiili ja motivaatio järjestelmän tuottamaan lokidataan. Tulosten mukaan oppiainejärjestysprofiili täydentää mitatun motivaation kykyä selittää opiskelijan vapaaehtoista ajankäyttöä autonomisessa oppimisympäristössä. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista tunnistettiin ryhmä, joka matematiikan opiskelun vaikeuden kokemuksesta huolimatta, hyödyllisyyden kokemuksen turvin työskenteli omalla ajallaan oppimisympäristössä.

Downloads

Published

2022-12-02

How to Cite

Eskelinen, P., Eronen, L., Heiskanen, H., Juvonen, A., & Väisänen, P. (2022). MATEMATIIKAN OPPIAINEJÄRJESTYSPROFIILIN YHTEYS MOTIVAATIOON JA TEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN AUTONOMISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ . FMSERA Journal, 5(1), 31–45. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/115678

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit