OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN IMPLIKOIMA TAVOITETASON NOUSU MATEMATIIKASSA JA LUONNONTIETEISSÄ

TOTTA VAI TARUA?

  • Harry Silfverberg Turun yliopisto

Abstract

Tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, asettaako POPS2014 matematiikassa että luonnontieteissä oppimisen laadulle korkeamman vaatimustason kuin edeltäjänsä POPS2004. Mahdollista tavoitetason nousua arvioidaan ns. uudistetun Bloomin taksonomian (Anderson & Krathwohl 2001) kehyksessä. Tutkimusaineistoina ovat opetussuunnitelman perusteiden POPS2004 ja POPS2014 matematiikkaa ja luonnontieteitä käsittelevät ainekohtaiset tavoitteistot. Tutkimusaineistojen analyysi toteutettiin tietokoneavusteisena kvantitatiivisena sisällönanalyysina. Tulokset osoittavat, että opetus­suun­nitelmauudistuksessa näyttäisi tutkituissa oppiaineissa olevan siirtymää taksonomian alemmilta tavoitetasoilta ylemmillä. Oppiaineet eroavat siinä, millaisia painopisteen muutoksia opetus­suun­nitelmateksteissä on tapahtunut.

Published
2017-10-31
How to Cite
Silfverberg, H. (2017). OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN IMPLIKOIMA TAVOITETASON NOUSU MATEMATIIKASSA JA LUONNONTIETEISSÄ. FMSERA Journal, 1(1), 22-31. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/61024
Section
Vertaisarvioidut artikkelit