Yksilöllinen opetus ja itsearviointi osana yliopistomatematiikan opintojakson suoritusta

Authors

  • Juha Erämaa Tampereen yliopisto
  • Terhi Elina Kaarakka Tampereen yliopisto
  • Tapio Elomaa Tampereen yliopisto

Abstract

Eriyttämisen tarve ja sähköisten oppimisympäristöjen antama tuki ovat suunnanneet käytännönjärjestelyjä kohti sulautuvaa oppimista ja opetusta. Toisaalta työelämä tarvitsee oppimiskykyisiä ammattilaisia erilaisiin toimiin. Yksi tällainen oppimiskykyä vahvistava työelämätaito on itsearviointi. Teimme Tampereen teknillisellä yliopistolla opetuskokeilun, jossa edellä mainitut asiat yhdistettiin. Opiskelijat tekivät itsenäisesti sähköisestä materiaalista muodostetun oppimiskokonaisuuden, jossa eritasoisilla monipuolisilla sähköisillä tehtävillä ja itsearvioinnilla pyrittiin syvällisempään oppimiseen. Artikkelissa on kuvattu tutkimusta ja siitä saatuja alustavia positiivisia tuloksia. Tutkimukseen osallistui 62 opiskelijaa ja tutkimusaineiston kysymykset olivat osana oppimiskokonaisuuden tehtäviä.

Published

2020-04-28

How to Cite

Erämaa, J., Kaarakka, T. E., & Elomaa, T. (2020). Yksilöllinen opetus ja itsearviointi osana yliopistomatematiikan opintojakson suoritusta. FMSERA Journal, 3(1), 44–58. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/79600

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit