Äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajien tieto raskaana olevan naisen ja neuvolaikäisen lapsen suun terveydestä

Kirjoittajat

  • Vanesa Numanovic
  • Jaana Koskenniemi
  • Tero Vahlberg
  • Helena Leino-Kilpi

Avainsanat:

äitiysneuvolat, lastenneuvolat, terveydenhoitajat, suun terveys, naiset, raskaus, lapset (ikäryhmät), terveystieto
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-02-01