Hoitotiede Suomen yliopistoissa tänään = : Vårdvetenskap vid universitet i Finland idag

Kirjoittajat

  • Katri Vehviläinen-Julkunen
  • Helvi Kyngäs
  • Maria Kääriäinen
  • Päivi Åstedt-Kurki
  • Jari Kylmä
  • Marja Kaunonen
  • Riitta Suhonen
  • Anna Axelin
  • Helena Leino-Kilpi
  • Lisbeth Fagerström

Avainsanat:

yliopistot, hoitotiede
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-02-01