Biografiasampo yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat linkitettynä datana semanttisessa webissä

Kirjoittajat

Avainsanat:

elämäkerrat [http://www.yso.fi/onto/yso/p11597], semanttinen web [http://www.yso.fi/onto/yso/p21716], prosopografia [http://www.yso.fi/onto/yso/p25359], yhdistetty avoin tieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p26001], portaalit (tietotekniikka) [http://www.yso.fi/onto/yso/p18279]

Abstrakti

Informaatiotutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia tapoja tuottaa, organisoida ja käyttää tietoa sekä yksilöiden että organisaatioiden näkökulmasta. Tässä katsauksessa esitellään kulttuurihistoriallisen tiedon tuottajia ja käyttäjiä palvelevan ns. Sampo-mallin sovellus Biografiasampo kansalaisille, digitaalisten ihmistieteiden tutkijoille ja uusien sovellusten kehittäjille. Biografiasammon kunnianhimoisena tavoitteena on käynnistää uusi aikakausi elämäkertakokoelmien julkaisemisessa ja käyttämisessä verkossa semanttisen webin teknologioita ja linkitetyn avoimen datan julkaisuperiaatteita hyödyntäen. Innovaationa on luoda kieliteknologian, tekoälyn ja semanttisen webin teknologioiden avulla elämäkertojen teksteistä ja niihin eri lähteissä liittyvistä tietokannoista tietämysverkko (knowledge graph) osana kansallista tietoinfrastruktuuria. Sovelluksen ydinaineistona ovat Kansallisbiografia ja muut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimittamat ja julkaisemat pienoiselämäkerrat, yhteensä 13 100 elämäntarinaa, joita on kirjoittanut 980 suomalaista tutkijaa maamme suurimmaksi sanotussa historiantutkimuksen hankkeessa. Elämäkerroista louhittua dataa on rikastettu automaattisen loogisen päättelyn avulla ja linkittämällä sitä 16 muuhun tietolähteeseen. Tietämysverkko on julkaistu linkitetyn avoimen datan Linked Data Finland -palvelussa. Datapalvelun avulla on toteutettu seitsemästä sovellusnäkymästä koostuva älykäs, avoin ja maksuton verkkopalvelu biografiasampo.fi, jolla on ollut noin 50 000 käyttäjää. Sekä järjestelmän elämäkerrat että niistä louhittu data ovat avoimesti käytettävissä datapalveluna Linked Data Finland -alustalla.

Viittaaminen

Hyvönen, E., Leskinen, P., Tamper, M., Rantala, H., Ikkala, E., Tuominen, J., & Keravuori, K. (2021). Biografiasampo yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat linkitettynä datana semanttisessa webissä. Informaatiotutkimus, 40(3), 346–368. https://doi.org/10.23978/inf.107948