Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Informaatiotutkimus julkaisee tieteenalansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia. Julkaistavat kirjoitukset voivat olla esimerkiksi:

* artikkeleita
* katsauksia
* haastatteluja
* keskustelua
* raportteja
* kirjallisuusesittelyjä ja -arviointeja
* Informaatiotutkimuksen yhdistyksen toimintaa esitteleviä kirjoituksia
* informaatiotutkimuksen väitöskirja- ja lisensiaatintutkielmatiivistelmiä
* uutisia alan tieteellisistä kokouksista ja uudesta kirjallisuudesta

Artikkelien alkuun sijoitetaan korkeintaan 150 sanan pituinen englanninkielinen tiivistelmä (abstrakti) sekä kirjoittajan osoitetiedot. Kirjoitusten suositeltava pituus (mukaanlukien abstrakti) on noin 3000 sanaa, mutta toimitukselle voi tarjota myös laajempia käsikirjoituksia. Tarvittaessa toimituskunta voi pyytää lyhentämään kirjoitusta.

Valmiit käsikirjoitukset voi lähettää sähköpostin liitetiedostona päätoimittajalle. Tekstistä toimitetaan arviointiin muotoiltu versio sekä arvioinnin jälkeen  kaksi versiota:

* Muotoilematon versio
o fonttikoko 12, riviväli 1,5
o ei tavutuksia tai muita muotoiluja
o pää- ja väliotsikot kirjoitettuna tavanomaisesti, ei esim. suuraakkosin tai alleviivattuna
o taulukoiden ja kuvioiden sijainti merkittynä tekstiin
o taulukot ja kuviot erillisinä tiedostoina
* Muotoiltu versio
o fonttikoko 12, riviväli 1,5
o teksti muotoiltuna, käyttäen kursivointeja, sisennyksiä yms.
o taulukot, kuvat ja kaaviot sijoitettuna paikoilleen
o taulukoiden ja kuvioiden maksimileveys on 14 cm

Viittauskäytännöstä

Viitteet merkitään tekstiin nimi-vuosi -viittein, esimerkiksi (Crane 1972, 25). Kirjallisuusluettelo laaditaan tekijän tai tekijöiden nimen (tarpeen vaatiessa yhteisönimen tai julkaisun nimen) mukaiseen aakkosjärjestykseen. Kirjallisuusviitteiden laadinnassa on hyvä noudattaa standardia SFS 5342 Kirjallisuusviitteiden laatiminen .

Jos tekstissä viitataan URL-osoitteeseen, viitteeseen merkitään myös se päivämäärä, jolloin käytetyt tiedot ovat olleet ko. osoitteessa luettavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavien esimerkkien mukaista ekonomista muotoa:

Crane, Diana (1972). Invisible colleges. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Lancaster, F.W. (1977). Vocabulary control in information retrieval systems.  – Advances in Librarianship (toim. Melvin J. Voigt & Michael H. Harris), s. 1-40. New York: Academic Press.

URL: http://www.helsinki.fi/~arniemin/jouko1.htm (2.5.1998)

Watters, C.R. (1989). Logic framework for information retrieval. – Journal of the American Society for Information Science 40(5):311-324


Arvioinnin jälkeen

Taitettavaksi tulee toimittaa vain lopullisia ja oikoluettuja tekstejä. Ennen hyväksyttyjen artikkelien julkaisemista kirjoittajien tulee sitoutua noudattamaan tekijänoikeuksia koskevaa keskinäistä sopimusta. Ennen kirjoitusten julkaisemista kirjoittajille lähetetään yksi oikovedos, joka on korjattuna palautettava mahdollisimman pian toimitussihteerille.