Tietoa julkaisusta

Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien.

Lehti julkaisee tieteenalaansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia, kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä ja -arviointeja sekä tiivistelmiä opinnäytteistä. Informaatiotutkimus on alan ainoa suomalainen vertaisarvioitu tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.

Vuodesta 2008 lähtien Informaatiotutkimus on ilmestynyt sekä avoimena verkkojulkaisuna että painettuna vuosikirjana. Vuodesta 2018 lähtien lehti ilmestyy yksinomaan verkkojulkaisuna. Lehden koko aineisto vuodesta 1981 lähtien on avoimesti saatavissa verkkojulkaisussa.

 • ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)
 • ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)

Lehden toiminnan mahdollistavat Informaatiotutkimuksen yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksut sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta ohjautuva opetus- ja kulttuuriministeriön tuki. Edellä mainittujen tahojen taloudellisen tuen ja palveluiden (ml. seminaaritoiminta) lisäksi lehti hyötyy Suomen tiedekustantajien liitto ry:n tarjoamista ohjeistuksista ja koulutuksista.

Julkaisuluokat

Informaatiotutkimus julkaisee tieteenalansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia. Julkaistavat kirjoitukset voivat olla esimerkiksi (suluissa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa käytettävät julkaisutyyppiluokitukset):

 • artikkeleita (A1/A2)
 • katsauksia (B1)
 • haastatteluja (B1)
 • keskustelua (B1)
 • raportteja (B1)
 • kirjallisuusesittelyjä ja -arviointeja (B1)
 • Informaatiotutkimuksen yhdistyksen toimintaa esitteleviä kirjoituksia (B1)
 • informaatiotutkimuksen väitöskirja- ja lisensiaatintutkielmatiivistelmiä (B1)
 • uutisia alan tieteellisistä kokouksista ja uudesta kirjallisuudesta (B1)

Open Access -politiikka

Informaatiotutkimus-lehti on lähtökohtaisesti Open Access -lehti eli Golden OA -lehti, joka käyttää TSV:n tarjoamaa OJS-järjestelmää. Jos kirjoittaja haluaa rinnakkaistallentaa tekstinsä julkaisuarkistoon, tulee käyttää kustantajan pdf-versiota. Rinnakkaistallennustietoihin tulee lisätä lehden verkko-osoite.

Lehti on rekisteröity luetettavien tieteellisten Open Access -lehtien DOAJ-hakemistoon.

Tekijänoikeudet

Lehdessä julkaistut kirjoitukset lisensoidaan Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen (CC BY-NC-SA 4.0) -lisenssillä.

Lehdellä on oikeus julkaista tekstit Journal.fi-alustalla PDF-muodossa. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Informaatiotutkimus-lehdellä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin DOI-osoite kokonaisuudessaan.

Tutkimusdatasta

Informaatiotutkimus-lehti suosittelee, että kirjoittajat noudattavat tutkimusdatansa hallinnassa reilun datan FAIR-periaatetta (findable, accessible, interoperable, reusable) ja mikäli datansa luonne ja tutkimusprosessin vaihe sen sallivat, niin avaavat datansa käyttäen esim. Suomen Akatemian suosittelemia avoimen tieteen kansallisia palveluita. Vähintään metatietojen tulisi olla avoimia, ja niitä voi tuottaa ja julkaista Etsin-palvelussa.

Informaatiotutkimuksen alalla erityisen suositeltavia ja myös neuvontapalveluja tarjoavia kotimaisia pitkäaikaissäilyttämisen ja avaamisen mahdollistavia tahoja ovat Tietoarkisto (FSD) ja Kielipankki.

FSD:n sivuilta löytyy ohjeita, miten viitataan dataan tekstin sisällä, taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä ja kirjallisuusluettelossa.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste. Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.