IPR-aineistojen mahdollisuuksia, replikointitarpeita ja teknisiä haasteita

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.112094

Avainsanat:

patentit [http://www.yso.fi/onto/yso/p3069], hyödyllisyysmallit [http://www.yso.fi/onto/yso/p3070], tavaramerkit [http://www.yso.fi/onto/yso/p1488], mallioikeus [http://www.yso.fi/onto/yso/p11911], immateriaalioikeus [http://www.yso.fi/onto/yso/p3068]

Abstrakti

Tässä artikkelissa tehdään katsaus aineettomien oikeuksien eli IPR- (intellectual property rights) aineistoihin erityisesti suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Keskityn patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja mallioikeusaineistoihin eli teollisoikeuksiin jättäen tekijänoikeudet tarkastelun ulkopuolelle. Digitalisaation myötä rekisteriaineistojen laatu ja saatavuus ovat jatkuvasti lisääntyneet ja IPR-järjestelmien toiminnan tutkimus sekä hypoteesien empiirinen testaus ovat tulleet mahdolliseksi ennennäkemättömällä tavalla. Eräitä mielenkiintoisia aiheita, joiden tutkimuksen yhä laadukkaammat IPR-aineistot mahdollistavat ovat 1) kokonaisvaltaisempi IPR-analyysi, joka patenttien ohella hyödyntää tavaramerkki-, mallioikeus- ja hyödyllisyysmalliaineistoja, 2) Euroopan integraation ja Kiinan roolin kasvun vaikutusten analyysi IPR-kontekstissa ja 3) digitalisaation ja tekoälyn vaikutusten arviointi sekä uudet sovelluskohteet IPR-alalla. Lisäksi aiempien tutkimusten toistaminen eli replikointi nykyisillä aiempaa kattavammilla ja laadukkaammilla rekisteriaineistoilla olisi tärkeää, koska digitalisaatio ja globalisaatio ovat 2000-luvulla muuttaneet IPR-toimintaympäristöä nopealla tahdilla.

Lähdeviitteet

Aghion, P. Akcigit, U., Hyytinen, A., & Toivanen, O. (2018). On the Returns to Invention within Firms: Evidence from Finland. AEA Papers and Proceedings, 108, 208-212. https://doi.org/10.1257/pandp.20181108

Aristodemou, L., & Tietze, F. (2018). The state-of-the-art on Intellectual Property Analytics (IPA): A literature review on artificial intelligence, machine learning and deep learning methods for analysing intellectual property (IP) data. World Patent Information, 55, 37-51. https://doi.org/10.1016/j.wpi.2018.07.002

Bloom, N., Van Reenen, J., & Williams, H. (2019). A Toolkit of Policies to Promote Innovation. Journal of Economic Perspectives, 33(3), 163-84. https://doi.org/10.1257/jep.33.3.163

Castaldi, C. (2020). All the great things you can do with trademark data: Taking stock and looking ahead. Strategic Organization, 18(3), 472–484. https://doi.org/10.1177/1476127019847835

Comino, S., Galasso, A., & Graziano, C. (2020). Market Power and Patent Strategies: Evidence from Renaissance Venice. Journal of Industrial Economics, 68(2), 226-269. https://doi.org/10.1111/joie.12223

Dang, J., & Motohashi, K. (2015). Patent statistics: a good indicator for innovation in China? Patent subsidy program impacts on patent quality. China Economic Review, 35, 137–155. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.03.012

de Rassenfosse, G., Kracker, M., & Tarasconi, G. (2017). Getting started with PATSTAT register. The Australian Economic Review, 50(1), 110-120. https://doi.org/10.1111/1467-8462.12214

‪de Rassenfosse, G., Dernis, H., & Boedt, G. (2014). An introduction to the PATSTAT database with example queries‬. The Australian Economic Review, 47(3), 395-408.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://doi.org/10.1111/1467-8462.12073‬‬

Ejermo, O., & Toivanen, H. (2018). University invention and the abolishment of the professor's privilege in Finland. Research Policy Research Policy, 47, 814–825. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.03.001

Euroopan Komissio (2020). Evaluation of EU legislation on design protection {SWD(2020) 264 final}. Bryssel, 6.11.2020.

Flikkema, M., de Man, A., & Castaldi, C. (2014). Are trademark counts a valid indicator of innovation? Results of an in-depth study of new Benelux trademarks filed by SMEs. Industry and Innovation, 21(4), 310–331. https://doi.org/10.1080/13662716.2014.934547

Fjællegaard, C., Beukel, K., & Alkærsig, L. (2019). Designers as the determinants of design innovations. Creativity and Innovation Management, 28(2), 144-156. https://doi.org/10.1111/caim.12302

Gertler, P., Galiani, S., & Romero, M. (2018). How to make replication the norm. Nature, 554, 417-419. https://doi.org/10.1038/d41586-018-02108-9

Giczy, A., Pairolero, N., & Toole, A. (2021). Identifying artificial intelligence (AI) invention: A novel AI patent dataset. USPTO Economic Working Paper Series, No. 2021-2. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3866793

Goto, A., & Motohashi, K. (2007). Construction of a Japanese Patent Database and a first look at Japanese patenting activities. Research Policy, 36, 1431–1442. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.06.005

Graham, S., & Hancock, G. (2014). The USPTO economics research agenda. Journal of Technology Transfer, 39, 335–344. https://doi.org/10.1007/s10961-013-9299-6

Graham, S., Marco, A., & Miller, R. (2018). The USPTO patent examination research dataset - a window on patent processing. Journal of Economics & Management Strategy, 27(3), 554-578. https://doi.org/10.1111/jems.12263

Graham, S., Hancock, G., Marco, A., & Myers, A. (2013). The USPTO trademark case files dataset: Descriptions, lessons, and insights. Journal of Economics & Management Strategy, 22(4), 669-705. https://doi.org/10.1111/jems.12035

Graham, S., Marco, A., & Myers, A. (2015). Monetizing Marks: Insights from the USPTO Trademark Assignment Dataset. Journal of Economics and Management Strategy, 27(3), 403-342. https://doi.org/10.1111/jems.12261

Griliches, Z. (1990). Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. Journal of Economic Literature, 28(4), 1661-1707. https://www.jstor.org/stable/2727442

Haarmann, P. (2014). Immateriaalioikeus. Talentum.

Hajikhani, A., & Suominen, A. (2021). The Interrelation of Sustainable Development Goals in Publications and Patents: A Machine Learning Approach. 1st Workshop on AI + Informetrics - AII 2021.

Hall, B. H., Jaffe, A. B., & Trajtenberg, M. (2001). The NBER patent citations data file: lessons, insights and methodological tools. NBER Working Paper Series, 8498. https://doi.org/10.3386/w8498

Haščič, I., & Migotto, M. (2015). Measuring environmental innovation using patent data. OECD Environment Working Papers, 89. https://doi.org/10.1787/5js009kf48xw-en

He, X., Tong, T., Zhang, Y., & He, W. (2018). Constructing a Chinese Patent Database of listed firms in China: Descriptions, lessons, and insights. Journal of Economics and Management Strategy, 27(3), 579-606. https://doi.org/10.1111/jems.12186

Heikkilä, J. (2018). Empirical Analyses of European Intellectual Property Rights Institutions [Väitöskirja, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu]. Jyväskylä Studies in Business and Economics 185. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7374-2

Heikkilä, J. (2019). IPR gender gaps: a first look at utility model, design right and trademark filings. Scientometrics, 118, 869–883. https://doi.org/10.1007/s11192-018-2979-0

Heikkilä, J., & Peltoniemi, M. (2019). Great expectations: Learning the boundaries of design rights. Research Policy, 48(9), 103795. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.05.004

Heikkilä, J., & Verba, M. (2018). The role of utility models in patent filing strategies: evidence from European countries. Scientometrics, 116, 689–719. https://doi.org/10.1007/s11192-018-2773-z

Herz, B., & Mejer, M. (2019). Effects of the European Union trademark: Lessons for the harmonization of intellectual property systems. Research Policy, 48(7), 1841-1854. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.010

Higham, K., de Rassenfosse, G., & Jaffe, A. (2021). Patent Quality: Towards a Systematic Framework for Analysis and Measurement. Research Policy, 50(4), 104215. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104215

Housh, R. (1998). Patenttitietokannat. VTT Tietopalvelut, VTT Tiedotteita – Meddelanden – Research Notes 1917. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1998/T1917.pdf

Hyytinen, A. (2013). Väärä tulos. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 109(3), 271-274.

Hyytinen, A. (2018). Tekoäly yleiskäyttöisenä teknologiana ja taloustieteellisen tutkimuksen välineenä. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 114(4), 419-494.

Igami, M., & Subrahmanyam, J. (2019). Patent statistics as an innovation indicator? Evidence from the hard disk drive industry. The Japanese Economic Review, 70(3), 308-330. https://doi.org/10.1111/jere.12234

Ikeuchi, K., & Motohashi, K. (2020). Linkage of Patent and Design Right Data: Analysis of Industrial Design Activities in Companies at the Creator Level. RIETI Discussion Paper Series, 20-E-005. https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/20e005.pdf

Izhak, O., Saxell, T., & Takalo, T. (2020). Optimal Patent Policy for Pharmaceutical Industry. VATT Institute for Economic Research Working Papers, 131. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-274-253-7

Jaffe, A., & de Rassenfosse, G. (2017). Patent citation data in social science research: Overview and best practices. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(6), 1360–1374. https://doi.org/10.1002/asi.23731

Kang, B., & Tarasconi, G. (2016). PATSTAT revisited - suggestions for better usage. World Patent Information, 46, 56-63. https://doi.org/10.1016/j.wpi.2016.06.001

Kapoor, R. (2017). Competition and disputes in patent lifecycle [Väitöskirja, Lappeenranta University of Technology]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-087-8

Kapoor, R., Karvonen, M., & Kässi, T. (2013). Patent value indicators as proxy for commercial value of inventions. International Journal of Intellectual Property Management, 6(3), 217-232. https://doi.org/10.1504/IJIPM.2013.056242

Kim, J., & Lee, S. (2015). Patent databases for innovation studies - a comprehensive analysis of USPTO, EPO, JPO and KIPO. Technological Forecasting & Social Change, 92, 332–345. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.01.009

Kinnunen, M., Laukkonen, M., Linnosmaa, I., Mäklin, S., Nokso-Koivisto, O., Saxell, T., . . . & Valmari, N. (2021). Mikä lääkkeissä maksaa? Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:19. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-194-0

Kollmann, T., Koswatta, A., Palangkaraya, A., & Webster, E. (2020). The Impact of Design Rights on Australian Firms. IP Australia Economic Research Paper 09.

Koning, R., Samila, S., & Ferguson, P. (2021). Who do we invent for? Patents by women focus more on women’s health, but few women get to invent. Science, 372(6548), 1345-1348. https://doi.org/10.1126/science.aba6990

Laisi, H. (2009). 75 vuotta teollisoikeudellista yhdistystoimintaa Suomessa. IPR University Centerin julkaisuja.

Lax Martínez, G., Saenz de Juano-i-Ribes, H., Yin, D., Le Feuvre, B., Hamdan-Livramento, I., Saito, K., & Raffo, J. (2021). Expanding the World Gender-Name Dictionary: WGND 2.0. WIPO Economic Research Working Paper No. 64. http://dx.doi.org/10.34667/tind.43980

Marco, A. Tesfayesus, A., & Toole, A. (2017). Patent Litigation Data from US District Court Electronic Records (1963-2015). USPTO Economic Working Paper No. 2017-06. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2942295

Martínez, C. (2011). Patent families: When do different definitions really matter? Scientometrics, 86, 39-63. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0251-3

Mitra-Kahn, B., Johnson, M., Man, B., & Meehan, L. (2016). Intellectual Property Government Open Data: Australian Business Number Links to All Intellectual Property Data in Australia. The Australian Economic Review, 49(1), 96-104. https://doi.org/10.1111/1467-8462.12147

Nagaoka, S., Motohashi, K., & Goto, A. (2010). Patent statistics as an innovation indicator. Teoksessa B. H. Hall & N. Rosenberg (toim.), Handbook of the Economics of Innovation (Vol. 2, pp. 1083–1127). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0169-7218(10)02009-5

Oker-Blom, M. (2021). IPR-strategian taustaselvitys. IPRinfo 2/2021. https://iprinfo.fi/artikkeli/ipr-strategian-taustaselvitys/

Pajari, I., & Heikkilä, J. (2021). Gender of patent inventors: Some highlights of recent research. IPRinfo 2/2021. https://iprinfo.fi/artikkeli/gender-of-patent-inventors-some-highlights-of-recent-research/

Pasimeni, F. (2019). SQL query to increase data accuracy and completeness in PATSTAT. World Patent Information, 57, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.wpi.2019.02.001

Petrie, S., Adams, M., Mitra-Kahn, B., Johnson, M., Thomson, R., Jensen, P., . . . Webster, E. (2020). TM-Link: An Internationally Linked Trademark Database. The Australian Economic Review, 53(2), 254-269. https://doi.org/10.1111/1467-8462.12373

Raffo, J., & Llhuillery, S. (2009). How to play the “Names Game”: Patent retrieval comparing different heuristics. Research Policy, 38(10), 1617-1627. https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.08.001

Rahko, J. (2016). Essays on R&D, knowledge spillovers and firm performance [Väitöskirja, Vaasan yliopisto]. Acta Wasaensia 357. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-699-9

Reginald, D., & Rea, M. (2011). Taking a wider view of trade marks and the TMview database. World Patent Information, 33, 389-392. https://doi.org/10.1016/j.wpi.2011.07.006

Roser, M. (2013). Economic Growth. OurWorldInData.org. Saatavilla verkossa: https://ourworldindata.org/economic-growth

Salminen, V., Halme, K., Kettinen, J., Härmälä, V., Järvelin, A., Suominen, A., . . . Stevenson, A. (2021). Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian taustoitus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:13. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-089-9

Takalo, T., Hyytinen, A., & Stevenson, A. (2021). Teollisoikeuksien kansantaloudellinen merkitys ja arvon määrittely. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:13. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-089-9

Talvela, J., & Kässi, T. (2019). Patent litigation by private inventors - case Finland. Teoksessa Proceedings of 10th European Conference on Intangibles and Intellectual Capital. University of Chieti-Pescara.

Thoma, G., Torrisi, S., Gambardella, A. Guellec, D., Hall, B., & Harhoff, D. (2010). Harmonising and Combining Large Datasets - An Application to Firm-Level Patent and Accounting Data. NBER Working Paper 15851. http://www.nber.org/papers/w15851.pdf

Trajtenberg, M. (2018). AI as the next GPT: a Political-Economy Perspective. NBER Working Paper 24245. https://doi.org/10.3386/w24245

Toivanen, O., & Väänänen, L. (2012). Returns to inventors. Review of Economics and Statistics, 94(4), 1173–1190. https://doi.org/10.1162/REST_a_00269

Väänänen, L. (2010). Human capital and incentives in the creation of inventions: A study of Finnish inventors [Väitöskirja, Aalto University School of Business and Economics]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-1031-1

WIPO (2019). Artificial intelligence. WIPO Technology Trends 2019. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4386

WIPO (2021). World Intellectual Property Indicators 2020. http://dx.doi.org/10.34667/tind.42184

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-21

Viittaaminen

Heikkilä, J. (2021). IPR-aineistojen mahdollisuuksia, replikointitarpeita ja teknisiä haasteita. Informaatiotutkimus, 40(4), 27–51. https://doi.org/10.23978/inf.112094