Arkielämän energiatiedon lukutaito

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.113938

Avainsanat:

arkielämä, energiamurros, energiatiedon lukutaito, ilmastonmuutos, informaatiolukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p15108], kotitaloudet [http://www.yso.fi/onto/yso/p8562], kyselytutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10631], suomalaiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p3180]

Abstrakti

FM, KTM Teija Keränen väitteli 11.9.2021 Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Arkielämän energiatiedon lukutaito. Käsitteen määrittely ja empiirinen tutkimus suomalaisten keskuudessa". Vastaväittäjänä toimi professori Peter Bath (Sheffieldin yliopisto), ja kustoksena professori Maija-Leena Huotari (Oulun yliopisto). Informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja, Everyday energy information literacy: Defining the concept and studying it empirically in Finland, on julkaistu sarjassa Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora, ja se on luettavissa Oulun yliopiston Jultika-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:9789526230207.

Lähdeviitteet

Ilmatieteen laitos (2021). IPCC tukee ilmastopoliittista päätöksentekoa. https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-ilmastopaneeli

Lund, P. (2020). https://www.ilmastopaneeli.fi/2020/esittelyssa-peter-lund-tarvittava-teknologia-vahahiilisyyteen-on-jo-olemassa-nyt-tarvitaan-vahvaa-politiikkaa-ja-byrokratian-purkamista/

Pantsar, M., & Keronen, J. (2019). Tienhaarassa: Johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella. Docendo.

Taalas, P. (2021). Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin. Tammi.

Ulkoministeriö (2021). Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet. https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet

Vanhanen, T., & Turpeinen, T. (2016). Valot päälle!: Puolueeton kirja energiasta (1. p.). bear & penguin ink.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-25

Viittaaminen

Keränen, T. (2022). Arkielämän energiatiedon lukutaito. Informaatiotutkimus, 41(1), 38–43. https://doi.org/10.23978/inf.113938

Numero

Osasto

Väitösluennot