Tutkimusdatan saatavuustiedot tieteellisissä artikkeleissa

Raportti Data Availability Statementien käytöstä Tampereen yliopistossa

Kirjoittajat

Avainsanat:

tutkimusaineisto [http://www.yso.fi/onto/yso/p16752], saatavuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p859], artikkelit (julkaisut) [http://www.yso.fi/onto/yso/p10115], tiedelehdet [http://www.yso.fi/onto/yso/p10315], data [http://www.yso.fi/onto/yso/p27250], avoin tiede [http://www.yso.fi/onto/yso/p39405]

Abstrakti

Selvityksessä kartoitettiin kuinka yleinen Data Availability Statement (DAS) on Tampereen yliopiston tutkijoiden julkaisemissa vertaisarvioiduissa artikkeleissa (n = 2085) sekä millaista tietoa tutkimusdatasta ja sen jakamisesta saadaan DAS-ilmoitusten avulla. Data Availability Statement löytyi noin joka neljännestä artikkelista. DAS-ilmoitusten yleisyyttä ja datan avoimuutta tarkasteltiin muun muassa kustantajan kansainvälisyyden, Julkaisufoorumi-tasojen ja julkaisun avoimuuden kautta. Selvityksessä havaittiin, että avoimesti julkaistuissa artikkeleissa on suhteellisesti enemmän DAS-ilmoituksia ja avointa dataa kuin maksumuurin takana olevissa artikkeleissa. Data on tallennettu arkistojen lisäksi usein artikkelin yhteyteen. Lisäksi monet tutkijat säilyttävät dataa itse ja lupaavat jakaa sitä pyydettäessä. Tutkijan jakaessa dataa lähes aina rajoitteeksi on mainittu ”reasonable request”. Datan jakamattomuudelle yleisimpiä perusteluja ovat sensitiivinen data, lainsäädäntö ja omistajuus.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2023-05-17

Viittaaminen

Toikko, T., & Kylmälä, K. (2023). Tutkimusdatan saatavuustiedot tieteellisissä artikkeleissa: Raportti Data Availability Statementien käytöstä Tampereen yliopistossa. Informaatiotutkimus, 42(1-2), 31–50. https://doi.org/10.23978/inf.126098