Onko internetistä tullut suomalaisten tärkein terveystiedon lähde? Deskriptiivistä tutkimustietoa vuosilta 2001 ja 2009

Kirjoittajat

  • Stefan Ek Åbo Akademi
  • Raimo Niemelä Pulun yliopisto

Abstrakti

Jo syntyaikoinaan internetin ennustettiin olevan ylivertainen keskeisten käyttäytymistieteellisten teorioiden ja periaatteiden soveltamiseen terveellisten elämäntapojen edistämisessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla internetin terveystiedon käyttöä ja luotettavuutta kahtena ajankohtana, vuosina 2001 ja 2009, ja valottaa sitä, miten tämä verraten nuori sosio-tekninen kulttuuri on kehittynyt vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa. Tutkimuksessa kysytään, ketkä käyttävät tai ovat käyttämättä internetiä terveystiedon lähteenä. Tarkastelu tehdään demografisten tekijöiden sekä koetun terveyden ja itse ilmoitetun painoindeksin (BMI) suhteen. Lisäksi selvitetään sitä, kuinka luotettavina internet-lähteitä pidetään yleisesti sekä verrattuna muihin terveystiedon lähteisiin. Tutkimuksen kohdejoukkona on 18-65 vuoden ikäinen väestö Suomessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2010-12-17

Viittaaminen

Ek, S., & Niemelä, R. (2010). Onko internetistä tullut suomalaisten tärkein terveystiedon lähde? Deskriptiivistä tutkimustietoa vuosilta 2001 ja 2009. Informaatiotutkimus, 29(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/3856

Numero

Osasto

Artikkelit