Asiantuntijuuden siirtäminen sukupolvien välillä

  • Maarit Virta

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitä tiedon siirtämisessä eläköityvän asiantuntijan ja hänen seuraajansa välillä tapahtuu, sekä millaista asiantuntijatyössä siirrettävä tieto on. Empiirinen aineisto on kerätty kahdentoista teemahaastattelun avulla. Haastateltavat koostuivat yhden yrityksen tiedon siirtämiseen osallistuvista senioreista ja junioreista. Analyysi perustuu teema-analyysiin ja artikulaatiomenetelmään.

Tulosten perusteella sukupolvien välillä asiantuntijatyössä siirrettävä tieto on kokeneen työntekijän ajan kuluessa eri lähteistä yhdistelemää tietoa ja kokemusta, jossa kohtaavat tiedon eksplisiittinen, implisiittinen ja hiljainen ulottuvuus. Tällaisen tiedon siirtäminen vaatii vuorovaikutusta ja käytännön harjoittelua. Kyse ei siis ole mekaanisesta tiedon siirtämisestä henkilöltä toiselle vaan tiedon yhteisestä jakamisesta, jonka aikana aloittelija ymmärtää siirrettävän tiedon ja ottaa sen työssään käyttöön.

 

 

Julkaistu
2011-09-26
Viittaaminen
Virta, M. (2011). Asiantuntijuuden siirtäminen sukupolvien välillä. Informaatiotutkimus, 30(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/4442
Osasto
Artikkelit