Internetsensuuri Suomessa. Sensuurin aiheet, sensuuriin liittyvät lait ja lakien valvonnan käytäntö

  • Markus Rytinki

Abstrakti

Artikkelin tarkoitus oli selvittää, mitä aiheita Suomessa sensuroidaan internetissä ja miten sensuuri rakenteellisesti toimii. Tulos on, että Suomen internetsensuuri koskee kolmea aihepiiriä: 1) lapsipornoa, 2) immateriaalioikeuksia sekä 3) sananvapautta. Sensuuria koskevien lakien säätämiseen vaikuttaa lukuisia eri toimijoita. Eduskunnan, hallituksen ja presidentin lisäksi mukana on kirjava joukko kansalaisjärjestöjä, ministeriöitä ja muita valtionelimiä, etujärjestöjä, ammattiyhdistysliikkeitä, työnantajajärjestöjä, yrityksiä sekä yliopistoja. Lakeihin vaikuttavat myös kansainväliset sopimukset sekä EU:n direktiivit. Sensuurilakien käytännön valvonnasta vastaa poliisi, suojelupoliisi sekä tuomioistuimet, joiden lisäksi immateriaalioikeuksia valvoo alan etujärjestöt sekä lapsipornoasioita kansalaisjärjestöt ja yksityiset yritykset (internetoperaattorit).

Julkaistu
2014-06-28
Viittaaminen
Rytinki, M. (2014). Internetsensuuri Suomessa. Sensuurin aiheet, sensuuriin liittyvät lait ja lakien valvonnan käytäntö. Informaatiotutkimus, 33(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/46313
Osasto
Artikkelit