Opettajien ja kirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta ja tiedonhaun opetuksesta koulussa

  • Anu Ojaranta

Abstrakti

Kirjallisuuskatsaus käsittelee informaatiolukutaitoa tarkastelevia tutkimuksia, jotka liittyvät oppimisympäristöihin ja siellä toimiviin ihmisiin. Perspektiiveiksi on valittu sekä opettajien että kirjastonhoitajien näkökulma. Katsaus liittyy väitöskirjatyöhön, joka tarkastelee tiedonhallintataitojen opetusta seitsemäsluokkalaisille.
Julkaistu
2011-12-22
Viittaaminen
Ojaranta, A. (2011). Opettajien ja kirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta ja tiedonhaun opetuksesta koulussa. Informaatiotutkimus, 30(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/4702
Osasto
Katsaukset