Jaetun opettajuuden haasteet: kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa

Kirjoittajat

  • Johanna Lahtinen

Abstrakti

Kirjaston ja opetuksen yhteistyön on ajateltu olevan välttämätöntä korkeakouluissa, jotta yhä lisääntyvä informaation määrä ja vaativammat oppimistehtävät tuottaisivat oppimistuloksia tehokkaasti. Tutkimus kuvaa tietoasiantuntijoiden osallistumista hankkeeseen, jossa kehitettiin uudenlaista yhteistyötä kirjaston, hoitoalan opetuksen ja työelämän välille. Hankkeen tavoitteena oli luoda oppimisyhteisö, jossa osallistujat kehittävät työkäytäntöjä ja osaamista asiantuntijuutta jakamalla. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää asiantuntijuuden jakamisen sekä yhteisopettajuuden haasteita työelämäyhteistyön hankekontekstissa. Tietoasiantuntijat kokivat yhteisopettajuuden merkittävänä mahdollisuutena tuoda esiin asiantuntemustaan ja kehittää yhteistyötä opettajien ja työelämän ammattilaisten kanssa. Yhteistyöstä koettiin olevan hyötyä siinä, että ymmärrettiin paremmin koulutuksen tavoitteita, painotuksia ja toimintatapoja. Samalla nähtiin, että opettajien ja yhteistyökumppaneiden ymmärrys tietoasiantuntijoiden ohjauksen ja toiminnan luonteesta lisääntyi. Yhteisopettajuus ei toteutunut kaikilta osin hankkeessa ristiriitaisten tulkintojen vuoksi. Toimintatapojen ja -ympäristön muutos on hidas prosessi. Tutkimustulokset viittaavat tarpeeseen kehittää kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyötä sekä yhteisopettajuutta edelleen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-12-31

Viittaaminen

Lahtinen, J. (2014). Jaetun opettajuuden haasteet: kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa. Informaatiotutkimus, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/48431