Pelastaako datajournalismi hyvän journalismin?

Kirjoittajat

Abstrakti

Uskali, Turo & Kuutti, Heikki (2016). Datajournalismin työkäytännöt. Tampere: Vastapaino.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-08-10

Viittaaminen

Allardt, M. (2016). Pelastaako datajournalismi hyvän journalismin?. Informaatiotutkimus, 35(1-2), 56–57. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/58987

Numero

Osasto

Kirjallisuutta