Tutkimusdatan määrittelyn ja aineistonhallinnan ongelmat ihmistieteissä

Julkaistu
2016-10-25
Viittaaminen
Ojanen, M. (2016). Tutkimusdatan määrittelyn ja aineistonhallinnan ongelmat ihmistieteissä. Informaatiotutkimus, 35(3), 57-58. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/59440
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät