Monitieteisyyttä Oulun informaatiotutkimuksella

Abstrakti

Viime vuosina Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen oppiaine on ollut mukana useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa. Monet hankkeista ovat liittyneet terveyden edistämisen tutkimukseen. Monitieteisyys tuo eri tieteenaloja yhteen samalla haastaen ja kannustaen tutkijoita tarkastelemaan tutkittavaa aihetta muistakin kuin omasta perinteisestä näkökulmastaan.
Julkaistu
2016-12-30
Viittaaminen
Enwald, H. (2016). Monitieteisyyttä Oulun informaatiotutkimuksella. Informaatiotutkimus, 35(4), 50-52. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/60377
Osasto
Katsaukset