Tietoasiantuntijoiden uudet, vanhat ja siniset osaamisvaateet ammattikorkeakouluissa

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan tietoasiantuntijoiden osaamisvaatimuksia ammattikorkeakoulujen kirjastoissa. Työelämän yleiset sekä toimintaympäristön muutokset vaikuttavat perinteisen osaamisen muotoutumiseen uusissa konteksteissa. Osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä ei ole tärkeää vain alan osaaminen, vaan asiantuntijatyön muutoksessa korostuvat transversaalit taidot. Transversaalit taidot voidaan luokitella esimerkiksi oppimaan oppimiseen, aloitekykyyn ja yrittäjyystaitoihin sekä ajattelun, tunne-, yhteistyö ja vuorovaikutustaidoiksi. Asiantuntijuutta ja transversaaleja taitoja tulisi voida harjoitella koulutuksen turvallisissa oppimisympäristöissä sekä työelämän käytännöissä.
Julkaistu
2016-12-30
Viittaaminen
Lahtinen, J. (2016). Tietoasiantuntijoiden uudet, vanhat ja siniset osaamisvaateet ammattikorkeakouluissa. Informaatiotutkimus, 35(4), 56-62. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/60379
Osasto
Katsaukset