Neuvoja ja näkökulmia tieteen yleistajuistamiseen

Abstrakti

Tiina Raevaara: Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino, 2016.
Julkaistu
2016-12-30
Viittaaminen
Holopainen, M. (2016). Neuvoja ja näkökulmia tieteen yleistajuistamiseen. Informaatiotutkimus, 35(4), 69-70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/60381
Osasto
Kirjallisuutta