Kuvataiteilijoiden tietokäyttäytyminen työprosessin aikana

Kirjoittajat

  • Hille Ruotsalainen

Abstrakti

Tiedonhankintaa osana tehtäväprosessia on tutkittu niukasti ja tämä pätee erityisesti taiteilijoiden tiedonhankintaan. Artikkeli tarkastelee kuvataiteilijan työprosessia ja hahmottelee kuvataiteilijoiden tietokäyttäytymisen prosessimallin, sekä osoittaa jokaiseen työprosessin vaiheeseen liittyvän vaiheelle tyypillistä tiedonhankintaa.  Artikkelissa termillä tietokäyttäytyminen tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, jotka liittyvät erilaisiin tiedontarpeisiin sekä tiedonhankintaan millä tahansa tavalla kuvataiteilijan ammatissa. Tutkimuksen kohteiksi valittiin perinteiset kuvataiteen lajit: taidemaalaus, kuvanveisto ja taidegrafiikka.Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2009 haastattelemalla 12  kuvataiteilijaa. Kuvanveistäjiä oli 4 haastateltavaa, taidegraafikkoja 4  ja taidemaalareita 4. Tutkimus vahvistaa useat aiemmissa tutkimuksissa tehdyt havainnot kuvataiteilijan tietokäyttäytymisestä.Tutkimuksen perusteella voidaan esittää muutamia toimintaehdotuksia kuvataiteilijoille suunnattujen kirjasto- ja verkkopalvelujen suunnittelijoille.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-08-08

Viittaaminen

Ruotsalainen, H. (2012). Kuvataiteilijoiden tietokäyttäytyminen työprosessin aikana. Informaatiotutkimus, 31(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/6750