Coordinative Practices and Information Interaction Performance in Distributed Work

  • Heljä Franssila Tampereen yliopisto

Abstrakti

DI, YTK Heljä Franssilan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja Coordinative Practices and Information Interaction Performance in Distributed Work (Koordinaatiokäytännöt ja informaatiovuorovaikutuksen suorituskyky) tarkastettiin 27.10.2017 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi Reader, Dr Mark Perry (Brunell University London) ja kustoksena dosentti, yliopistonlehtori Sanna Talja (Tampereen yliopisto). Väitöskirja on julkaistu sarjassa Acta Universitatis Tamperensis ja se on luettavissa myös Tampereen yliopiston Tampub-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0561-1.

Lähdeviitteet

Franssila, H., Okkonen, J., & Savolainen, R. (2014). Tietotyön informaatioergonomian arviointi- ja kehittämismenetelmä. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9700-1 (luettu 12.12.2017)
Hicks, B. J. (2007). Lean information management: Understanding and eliminating waste. International Journal of Information Management, 27(4), 233–249. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt. 2006.12.001
Mark, G., Gudith, D., & Klocke, U. (2008). e Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (ss. 107– 110). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/1357054.1357072
Okhuysen, G. A., & Bechky, B. A. (2009). 10 Coordination in Organizations: An Integrative Perspecti- ve. Academy of Management Annals, 3(1), 463–502. https://doi.org/10.1080/19416520903047533
Schmidt, K. (2011). Cooperative Work and Coordinative Practices : Contributions to the Conceptual Foundations of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW). London: Springer.
Julkaistu
2017-12-29
Osasto
Väitösluennot