Tiedonhausta informaatiolukutaitoon - henkilökohtaisia tutkimuspolkuja

Avainsanat: tutkimustyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p20279], tiedonhaku [http://www.yso.fi/onto/yso/p2964], tiedonhankinta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2961], informaatiolukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p15108], esitelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p12644]

Abstrakti

Professori Eero Sormusen jäähyväisluento Tampereen yliopistossa 22.11.2017.

Lähdeviitteet

Halttunen, K., & Sormunen, E. (2000). Learning Information Retrieval through an Educational Game. Is Gaming sufficient for learning? Education for Information, 18(4), 289–311. https://doi.org/10.3233/EFI-2000-18403
Järvelin, K., & Kekäläinen, J. (2002). Cumulated Gain-based Evaluation of IR Techniques. ACM Trans. Inf. Syst., 20(4), 422–446. https://doi.org/10.1145/582415.582418
Ropo, E., Sormunen, E., & Heinström, J. (2015). Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9920-3 (luettu 16.12.2017)
Soheili, F., Khasseh, A. A., & Mousavi-Chelak, A. (2017). The most influential researchers in information behaviour: An integrative view on influence indicators. Aslib Journal of Information Management, 69(2), 215–229. https://doi.org/10.1108/AJIM-01-2017-0027
Sormunen, E. (1979). Tieteellisen informaation sähköinen tallennus-, haku- ja siirtojärjestelmä. Signum, 12(7), 127–132.
Sormunen, E. (1989). An analysis of online searching knowledge for intermediary systems (No. 630) (s. 81). Espoo: Technical Research Centre of Finland.
Sormunen, E. (2002). Liberal Relevance Criteria of TREC - Counting on Negligible Documents? Teoksessa Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (ss. 324–330). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/564376.564433
Sormunen, E., & Alkula, R. (1990). Suomenkielisten tekstitietokantojen tallennus- ja hakutekniikkojen kehittäminen : esitutkimusraportti. Espoo: Technical Research Centre of Finland.
Sormunen, E., & Poikela, E. (Toim.). (2008). Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen (s. 266). Tampere: Tampere University Press.
Sormunen, E., González-Ibáñez, R., Kiili, C., H.T. Leppänen, P., Mikkilä-Erdmann, M., Erdmann, N., & Escobar, M. (2017). A Performance-based Test for Assessing Students’ Online Inquiry Competences in Schools. Teoksessa. Saint-Malo, France. http://bit.ly/ecil-2017-abstracts
Sormunen, E., Markkula, M., & Järvelin, K. (1999). The Perceived Similarity of Photos - Seeking a Solid Basis for the Evaluation of Content-based Retrieval Algorithms. Teoksessa Proceedings of the MIRA Final Conference. Glasgow, UK. https://people.uta.fi/~likaja/abstracts/SoMJ-MIRA99.html (luettu 17.12.2017)
Julkaistu
2017-12-29
Osasto
Läksiäisluennot