Kaunokirjallisuus ja suomalainen yleinen kirjasto

  • Outi Vuorenrinne Tampereen yliopisto
Avainsanat: kokoelmatyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p55], kirjastohistoria [http://www.yso.fi/onto/yso/p26375], viihdekirjallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p3], yleiset kirjastot [http://www.yso.fi/onto/yso/p16658]

Abstrakti

Vastine Pirjo Tuomen väitöskirjassa Kaunokirjallisuus suomalaiselle yleiselle kirjastolle haasteena, rasitteena ja mahdollisuutena esitettyihin kommentteihin koskien omaa väitöskirjaani.

Lähdeviitteet

Cannelin, H. (1919). Yleisten kirjastojen valistustehtävä. Helsingin Sanomat 2.5.1919.
Kannila, H. (1967). Kirjanvalinnan ongelmia : ajatustenaiheita kirjastonhoitajille ja muille kirjojen ystäville. Helsinki: WSOY.
KHO. (1971). Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen hakemisto 1933-1968. (P. Valliniemi & E. Rautalahti, toim.). Helsinki: Suomen lakimiesliiton kustannus.
Niemi, J. (1975). Populaarikirjallisuus Suomessa : huokean viihdekirjallisuuden osakulttuurin erittelyä. Porvoo: WSOY.
Nuotio, S. (1972). Kari J(osef) Kettulalle, (9), 11–13.
Tuomi, P. (2017). Kaunokirjallisuus suomalaiselle yleiselle kirjastolle haasteena, rasitteena ja mahdollisuutena: historiallis-argumentatiivinen tarkastelu suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen suhteesta kaunokirjallisuuteen ja kirjalliseen järjestelmään. Oulu: Oulun yliopisto. http://urn.fi/urn:isbn:9789526215389
Vuorenrinne, O. (2015). Nutturat löystymässä. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla. Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9818-3 (luettu 18.12.2017)
Julkaistu
2017-12-29
Osasto
Keskustelua