Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: katsaus viimeaikaiseen kehitykseen

  • Marjut Pohjalainen

Abstrakti

Hiljaisen tiedon ja tietämisen käsitteistä on keskusteltu jo kauan eri tieteenaloilla.Tässä artikkelissa tarkastellaan hiljaisen tiedon käsitettä ja sitä koskevia uusia teoreettisia ja empiirisiä tutkimuksia. Hiljaisen tiedon käsite on Michael Polanyin jo 1940–luvulla alkaneen teoreettisen kehittelytyön tulos. Tiedon jakaminen sanattomaan ja sanalliseen tietoon perustuu Polanyin tietoteoriaan. Polanyi erotti eksplisiittisen tiedon käsitteen sellaisesta tiedosta, joka on tiedostamatonta ja jota emme voi pukea sanoiksi. Jälkimmäistä hän kutsui käsitteellä tacit knowledge. Tacit knowledge on formuloimatonta tietoa, joka vaikuttaa ihmisissä, vaikka sitä ei voida ilmaista tai muotoilla. Hiljaisen tiedon keskeisiä ominaisuuksia ilmaisevia käsitteitä on kutsuttu hiljaisen tiedon epiteeteiksi. Yleisimpinä epiteetteinä esiintyivät intuitio, taidot, näkemykset, tietotaito, uskomukset, mentaaliset mallit ja käytännön älykkyys. Empiirisesti hiljaista tietämystä ja tietoa on tutkittu paperitehtaan työntekijöiden keskuudessa sekä hoito-, opetus- ja pelastusalalla. Tehdyt empiiriset tutkimukset osoittavat, että hiljaista työelämän tietoa voidaan todellakin tutkia ja tehdä näkyväksi.

Julkaistu
2012-10-30
Viittaaminen
Pohjalainen, M. (2012). Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Informaatiotutkimus, 31(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/7079
Osasto
Artikkelit