Dataviittaamisen tiekartta tutkijalle

Avainsanat: dataviittaaminen, data [http://www.yso.fi/onto/yso/p27250], datanhallinta, meritoituminen, bibliometriikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p6597], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480]

Abstrakti

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke tilasi keväällä 2017 Data-asiain kansalliskomitealta selvityksen tutkimusdataan viittaamisesta. Selvityksen tuloksena julkaistiin huhtikuussa 2018 dataviittaustiekartta suomalaiselle tiedeyhteisölle. Tiekartan tavoitteena on yhdenmukaistaa tutkimusdataan viittaamisen käytäntöjä, parantaa tutkimusdatan viittattavuutta sekä lisätä viittausmääriä.

Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, Data-asiain kansalliskomitea ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry järjestivät 18.5. Tampereella seminaarin Tutkimusdataan viittaaminen: tiekartasta käytäntöön -keskustelutilaisuuden dataviittaustiekartan toimeenpanosta.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi tutkimusdataan viittaamisen periaatteita ja käytäntöjä tiekartan ja keskustelutilaisuuden pohjalta. Tavoitteenamme on tehdä aihepiiriä tutuksi ja ymmärrettäväksi erityisesti tutkijoille.

Lähdeviitteet

Ala-Kyyny, J. P. (2018). Data matkalla tunnustetuksi tutkimustuotokseksi – tiekartta ohjaa tiedeyhteisöä kohti parempia dataviittauskäytäntöjä. Think Open. 22.5.2018. https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/data-matkalla-tunnustetuksi-tutkimustuotokseksi-tiekartta-ohjaa-tiedeyhteisoa-kohti-parempia-dataviittauskaytantoja/

Ala-Kyyny, J., Korhonen, T., & Roinila, M. (2017). Tutkimusdatan avaamisen esteet: haastattelututkimus Helsingin yliopistossa. Signum, 49(4), 25–29. https://doi.org/10.25033/sig.69198

ALLEA. (2017). The european code of conduct for research integrity - revised edition. Berlin: ALLEA – All European Academies. http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/04/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

CODATA-ICSTI. (2013). Out of cite, out of mind: the current state of practice, policy, and technology for the citation of data. Data Science Journal, 12. https://doi.org/10.2481/dsj.OSOM13-043

Data Citation Synthesis Group. (2014). Joint declaration of data citation principles. (M. Martone, toim.), FORCE11. San Diego: FORCE11. https://doi.org/10.25490/a97f-egyk

Finnish Committee for Research Data. (2018). Tracing data: data citation roadmap for Finland. (H. Laine, toim.). Helsinki: Finnish Committee for Research Data. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804106446

Suomen tiedeakatemiat. (2017). Datan jäljillä – miksi dataa tulisi julkaista ja miksi dataan tulisi viitata? Haastattelussa Heidi Laine Data-asiain kansalliskomiteasta. Suomen Tiedeakatemiat. 10.4.2017. http://www.academies.fi/datan-jaljilla-miksi-dataa-tulisi-julkaista-ja-miksi-dataan-tulisi-viitata-haastattelussa-heidi-laine-data-asiain-kansalliskomiteasta/

TENK. (2013). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa: tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. http://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., … Mons, B. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
Julkaistu
2018-06-25
Viittaaminen
Laine, H., & Nykyri, S. (2018). Dataviittaamisen tiekartta tutkijalle. Informaatiotutkimus, 37(2). https://doi.org/10.23978/inf.72999
Osasto
Katsaukset