Avoin julkaiseminen ja vastuullinen tiede

Avainsanat: open access [http://www.yso.fi/onto/yso/p17649], vastuullisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p24111], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480], toimitustyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p18331]

Lähdeviitteet

DORA. (2012). San Fransisco Declaration on Research Assesment. DORA Community. https://sfdora.org/read/

Jytilä, R., Laakso, R., & Nykyri, S. (2018). Avointa vertaisarviointia koskevalle selvitykselle rahoitus. Informaatiotutkimus, 37(1). https://doi.org/10.23978/inf.70172

UNIFI. (2018). Avoin tiede ja data. Toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle. 28.5.2018, Suomen yliopistokirjastojen rehtorineuvosto UNIFI ry. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052424593

Varantola, K. (2014). Kenen integriteetti, kenen vastuu? Acatiimi, (2/14). Keskustelua. http://www.acatiimi.fi/2_2014/02_14_14.php
Julkaistu
2018-07-03
Viittaaminen
Nykyri, S. (2018). Avoin julkaiseminen ja vastuullinen tiede. Informaatiotutkimus, 37(2). https://doi.org/10.23978/inf.73196
Osasto
Pääkirjoitus