Kansalliskirjaston sanomalehtiaineistot: käyttäjät ja tutkijat kesällä 2018

Avainsanat:

Lähdeviitteet

Hölttä, T. (2016). Digitoitujen kulttuuriperintöaineistojen tutkimuskäyttö ja tutkijat. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Tampere. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201603171337

Matres, I. (2016). Digital historical materials for academics, educators, hobbyists, creatives and browsers: the visitors evaluate digi.kansalliskirjasto.fi. Informaatiotutkimus, 35 (3), 48--49. https://journal.fi/inf/article/view/59436

Suomen Akatemia. (2016). Tieteen tila 2016. http://www.aka.fi/fi/tiedepoliittinen-toiminta/tieteen-tila/ajankohtaista/tieteen-tila-2016

Julkaistu
2018-10-28
Viittaaminen
Pääkkönen, T., & Kettunen, K. (2018). Kansalliskirjaston sanomalehtiaineistot: käyttäjät ja tutkijat kesällä 2018. Informaatiotutkimus, 37(3), 15–19. https://doi.org/10.23978/inf.76067