Puhtaan energian tutkimuksen termistön kehittäminen: Tapaus BCDC Energia -hankkeesta

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.76072

Avainsanat:

tietämyksenhallinta, tieteidenvälisyys,vuorovaikutus, terminologia

Lähdeviitteet

Andersen, H., & Wagenknecht, S. (2013). Epistemic dependence in interdisciplinary groups. Synthese, 190(11), 1881–1898. https://doi.org/10.1007/s11229-012-0172-1

Gadamer, H.-G. (1999). Wahrheit und Methode. Teoksessa Gesammelte Werke 1: Hermeneutik I (ss. 1–494). Tübingen: Mohr Siebeck.

Hildén, M., Aalto, P., Auvinen, K., Kopsakangas-Savolainen, M., Svento, R., & Temmes, A. (2018). Hyödynnetään energiamurros ja luovutaan fossiilisesta energiasta. http://www.bcdcenergia.fi/wp-content/uploads/2018/06/Policy_Brief_Hyodynnetaan-energiamurros-ja-luovutaan-fossiilisesta-energiasta-17052018.pdf

Huotari, M., & Iivonen, M. (2005). Knowledge processes: A strategic foundation for the partnership between the university and its library. Library Management, 26(6/7), 324–335. https://doi.org/10.1108/01435120410609743

Scandura, A. (2016). University–industry collaboration and firms’ R&D effort. Research Policy, 45(9), 1907–1922. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.06.009

Suorsa, A., & Huotari, M.-L. (2014). Knowledge creation and the concept of a human being: A phenomenological approach. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(5), 1042–1057. https://doi.org/10.1002/asi.23035

United Nations. (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

von Krogh, G., & Grand, S. (2000). Justification in knowledge creation: dominant logic in management discourses. Teoksessa von KroghG., I. Nonaka, & T. Nishiguchi (toim.), Knowledge Creation: A Source of Value (ss. 13–35). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62753-0_2

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-10-28

Viittaaminen

Huotari, M.-L., Tuomela, S., Ikonen, K., Keränen, T., & Suorsa, A. (2018). Puhtaan energian tutkimuksen termistön kehittäminen: Tapaus BCDC Energia -hankkeesta. Informaatiotutkimus, 37(3), 36–39. https://doi.org/10.23978/inf.76072

Numero

Osasto

Informaatiotutkimuksen päivät