Opettajien ja koulukirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta

Avainsanat:

Lähdeviitteet

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse : textual analysis for social research. London: Routledge.

Jørgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE Publications.

Limberg, L. (2005). Informing information literacy education through empirical research. Teoksessa J. Henri & M. Asselin (toim.), The Information Literate School Community 2. Issues in leadership (ss. 39–50). London: Libraries Unlimited. https://doi.org/10.1016/B978-1-876938-72-7.50004-7

Julkaistu
2018-10-28
Viittaaminen
Ojaranta, A. (2018). Opettajien ja koulukirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta. Informaatiotutkimus, 37(3), 71–73. https://doi.org/10.23978/inf.76082
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät