Monilukutaidot paikallisissa opetussuunnitelmissa

  • Lauri Palsa Lapin yliopisto
  • Pekka Mertala Oulun yliopisto
Avainsanat:

Lähdeviitteet

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277--1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Jyrhämä, R. (2004). Sisällön erittelyn mahdollisuuksia: Taulukkolaskentaohjelma analysoinnin apuna. Teoksessa P. Kansanen & K. Uusikylä (toim.), Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät (ss. 223--237). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kupiainen, R. (2016). Monilukutaidon pedagogiikka ja sosiaalinen diversiteetti. Teoksessa K. Leino & O. Kallionpää (toim.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (ss. 23--30). Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Mertala, P. (2018). Lost in translation? - Huomioita suomalaisten opetussuunnitelmien monilukutaito-käsitteen tutkimuksellisista ja pedagogisista haasteista. Media & viestintä, 41(1). http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018060725477

Opetushallitus. (2014). Perusopetuksen opetussuunitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus. https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Palsa, L., & Ruokamo, H. (2015). Behind the concepts of multiliteracies and media literacy in the renewed Finnish core curriculum: A systematic literature review of peer-reviewed research. Seminar.net, 11(2).https://journals.hioa.no/index.php/seminar/article/view/2354

Julkaistu
2018-10-28
Viittaaminen
Palsa, L., & Mertala, P. (2018). Monilukutaidot paikallisissa opetussuunnitelmissa. Informaatiotutkimus, 37(3), 77–80. https://doi.org/10.23978/inf.76083
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät