Bibliografinen valvonta ja jälkidigitaalinen julkaiseminen

Avainsanat: bibliografinen valvonta, metadata, kirjastolaitos, kokoelmatyö

Lähdeviitteet

IFLA, & UNESCO. (1979). Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography (PGI.79/WS/18). Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000486/048658eo.pdf

Locke, T. (2004). Critical discourse analysis. Continuum.

Ludovico, A. (2015). Post-Digital Publishing, Hybrid and Processual Objects in Print. Teoksessa D. Kulle, C. Lund, O. Schmidt, & D. Ziegenhagen (toim.), Post-digital Culture. http://post-digital-culture.org/ludovico/

Mäkinen, I. (1997). "Nödvändighet af LainaKirjasto" : modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot (Vsk. 668). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Palonen, V. (2006). Verkkodokumenttien funktionaalinen luettelointi Teoriat ja normistot dokumenttien tunnistamisen ja yhteenliittämisen tukena (Lisensiaatintyö). Tampereen yliopisto, Tampere. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-15708

Saarti, J., & Tuominen, K. (2017). From paper-based towards post-digital scholarly publishing: an analysis of an ideological dilemma and its consequences. Information research, 22(3). http://www.informationr.net/ir/22-3/paper769.html

Suominen, V., Saarti, J., & Tuomi, P. (2009). Bibliografinen valvonta : johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. BTJ.

Julkaistu
2018-10-28
Viittaaminen
Saarti, J. (2018). Bibliografinen valvonta ja jälkidigitaalinen julkaiseminen. Informaatiotutkimus, 37(3), 84–86. https://doi.org/10.23978/inf.76086
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät