Koulun ja yleisen kirjaston yhteistyö opetussuunnitelmissa – Tapaustutkimus Lukuinto-ohjelman osallistujien paikallisista opetussuunnitelmista

Avainsanat:

Lähdeviitteet

Cuban, L. (1992). Curriculum stability and change. Teoksessa P. W. Jackson (toim.), Handbook of research on curriculum : a project of the American Educational Research Association (ss. 216–247). New York: Macmillan.

Huizinga, T., Handelzalts, A., Nieveen, N., & Voogt, J. M. (2014). Teacher involvement in curriculum design: need for support to enhance teachers’ design expertise. Journal of Curriculum Studies, 46(1), 33–57. https://doi.org/10.1080/00220272.2013.834077

Krokfors, L. (2017). Opetussuunnitelman pedagogiset mahdollisuudet - opettajat uuden edessä. Teoksessa T. Autio, L. Hakala, & T. Kujala (toim.), Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen (ss. 247–266). Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0635-9

OECD. (2001). Knowledge and skills for life: first results from PISA 2000. Paris: OECD. https://doi.org/10.1787/9789264195905-en

OECD. (2010). PISA 2009 results: What students know and can do – student performance in reading, mathematics and science (Volume I). Paris: OECD. https://doi.org/10.1787/9789264091450-en

OECD. (2016). PISA 2015 results (Volume I): excellence and equity in education. Paris: OECD. https://doi.org/10.1787/9789264266490-en

Opetushallitus. (2014). Perusopetuksen opetussuunitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus. https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Julkaistu
2018-10-28
Viittaaminen
Tikkinen, S. (2018). Koulun ja yleisen kirjaston yhteistyö opetussuunnitelmissa – Tapaustutkimus Lukuinto-ohjelman osallistujien paikallisista opetussuunnitelmista. Informaatiotutkimus, 37(3), 101–103. https://doi.org/10.23978/inf.76091
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät