Helle Kannila – humanisti ja liberaali: henkilöhistoriaa kirjastopoliittiseen keskusteluun

Avainsanat: Kannila, Helle, yleiset kirjastot, naisasialiike, elämäkertatutkimus

Lähdeviitteet

Boin, A., & Christensen, T. (2008). The Development of Public Institutions: Reconsidering the Role of Leadership. Administration & Society, 40(3), 271–297. https://doi.org/10.1177/0095399707313700

Cannelin, H. (1922). Kirjastonhoidon opas. Helsinki: Tietosanakirja.

Kannila, H. (1996). Ihmiset polveutuvat äideistäkin : Helle Kannila naisasiakirjoittajana. (M. Kuula, toim.). Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Kauppi, H. M. (1976). Helle Kannilan elämänpuut. Helsinki: Suomen kirjastoseura.

SKS KIA. (ei pvm.). Helle Kannilan arkisto. Muistilappu vuodelta 1927. Kotelo 15.

Julkaistu
2018-10-28
Viittaaminen
Tuomi, P. (2018). Helle Kannila – humanisti ja liberaali: henkilöhistoriaa kirjastopoliittiseen keskusteluun. Informaatiotutkimus, 37(3), 104–106. https://doi.org/10.23978/inf.76099
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät