Yliopistokirjastojen rooli avoimessa julkaisemisessa

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.77343

Avainsanat:

yliopistokirjastot [http://www.yso.fi/onto/yso/p10184], open access [http://www.yso.fi/onto/yso/p17649], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480]

Abstrakti

This study aims to investigate the role of the Finnish university libraries in facilitating open access (OA). Empirical data was collected during autumn of 2015 by interviewing employees responsible for activities related to open access in academic libraries. The interviews give a very clear picture of the role and the tasks of the Finnish university libraries in supporting open access. Firstly, the academic libraries operate as experts and consultants in open access practices. Secondly, work related to open access in the university libraries is strongly related to self-archiving (green OA) and institutional repositories maintained by the libraries. Thirdly, the university libraries could participate more actively in supporting open access but their potential to promote open access is tied to other actors – this describes the limited power of the academic libraries as actors in enabling open access. Through their services libraries are credible open access advocates but they need backing from open access decision-makers, in particular public authorities and research funders.

Lähdeviitteet

Ala-Kyyny, J. (2016). Yliopistokirjastojen rooli avoimessa julkaisemisessa (Pro gradu -tutkielma). Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201610122420
Case, M. M. (2009). Scholarly communication: ARL as a catalyst for change. portal: Libraries and the Academy, 9(3), 381–395. https://doi.org/10.1353/pla.0.0050
cOAlition S. (2018). ’Plan S’ and ’cOAlition S’ – Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific publications. https://www.coalition-s.org/
Cope, B., & Phillips, A. (2009). Introduction. Teoksessa B. Cope & A. Phillips (toim.), The Future of the Academic Journal (ss. 1–9). Chandos Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-416-2.50001-X
Euroopan komissio. (2018). Komission suositus (EU) 2018/790. https://eur-lex.europa.eu/ eli/reco/2018/790/oj
Grüttemeier, H., & Mahon, B. (2003). Preface. Teoksessa H. Grüttemeier & B. Mahon (toim.), Open access to scientific and technical information: state of the art and future trends (ss. 49–52). IOS Press.
Hagerlid, J. (2011). The role of the national library as a catalyst for an open access agenda: the experience in Sweden. Interlending & Document Supply, 39(2), 115–118. https://doi.org/10.1108/02641611111138923
Hansson, J., & Johannesson, K. (2013). Librarians’ views of academic library support for scholarly publishing: an every-day perspective. The Journal of Academic Librarianship, 39(3), 232–240. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2013.02.002
Harjuniemi, M.-L. (2012). Open Access -kysely : tulokset. Mitä mieltä artikkelien avoimesta rinnakkaistallentamisesta? Jyväskylän yliopiston kirjasto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204261581
Harjuniemi, M.-L., & Mäki, K. (2012). Tutkijat kannattavat Open Access -periaatetta – rinnakkaistallennuksen käytäntöjä ei tunneta. Signum, 2012(5). https://journal.fi/signum/article/view/7377
Hebrang Grgic, I. (2016). Information literacy and open access in Croatian academic libraries. Library Review, 65(4/5), 255–266. https://doi.org/10.1108/LR-01-2016-0009
Holopainen, M., & Koskinen, K. (2016). Avoimen julkaisemisen hidas läpimurto. Informaatiotutkimus, 35(1-2), 16–21. https://journal.fi/inf/article/view/58979
Hormia-Poutanen, K., Karjalainen, S., & Kuusela, K. (2005). Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmän muistio. Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:952-442-883-0
Ilva, J. (2018). Suomalaisten yliopistojen OA-julkaisut. Kansalliskirjaston keskustelufoorumi. https://foorumi.kiwi.fi/t/suomalaisten-yliopistojen-oa-julkaisut/751/6
Kersting, A., & Pappenberger, K. (2009). Promoting open access in Germany as illustrated by a recent project at the Library of the University of Konstanz. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, 25(2), 105–113. https://doi.org/10.1108/10650750910961901
Lomazzi, L., & Chartron, G. (2014). The implementation of the European Commission recommendation on open access to scientific information: comparison of national policies. Teoksessa P. Polydoratou & M. Dobreva (toim.), Proceedings of the 18th International Conference on Electronic Publishing (ss. 23–29). IOS Press. http://ebooks.iospress.nl/publication/36546
Mullen, L. B. (2010). Open Access and its Practical Impact on the Work of Academic Librarians - Collection Development, Public Services, and the Library and Information Science Literature. Chandos Publishing. https://www.sciencedirect.com/book/9781843345930/open-access-and-its-practical-impact-on-the-work-of-academic-librarians/#book-info
Odlyzko, A. M. (2014). Open Access, Library and Publisher Competition, and the Evolution of General Commerce. Evaluation Review, 39(1), 130–163. https://doi.org/10.1177/0193841X13514751
Olsbo, P., Hakapää, J., Ilva, J., Jounio, T., Koskinen, K., Lilja, J., ... Tuuliniemi, A. (2015). Taustaselvitys EU:n, Pohjoismaiden ja Suomen avoimen julkaisemisen tilanteesta: julkaisujen avoimen saatavuuden edistäminen -työryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016122731713
Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2014). Avoin tiede ja tutkimus 2014–2017 -hanke. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista: Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017. opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0
Poynder, R. (2018). Q&A with FinELib, the consortium of Finnish Universities, Research Institutes and Public Libraries. Open and Shut? https://poynder.blogspot.com/2018/01/q-with-finelib-consortium-of-finnish.html
Rudasill, L. M. (2013). Open access and development. Teoksessa Open access and digital libraries: social science libraries in action. De Gruyter Saur.
Saarti, J. (2014). Tieteellisen julkaisemisen prosessi ja perustyypit. Teoksessa E. Karvonen, T. Kortelainen, & J. Saarti (toim.), Julkaise tai tuhoudu! – johdatus tieteelliseen viestintään (ss. 81–103). Tampere: Vastapaino.
Schonfeld, R. C., & Housewright, R. (2010). US Faculty Survey 2009 – key insights for libraries, publishers, and societies. https://doi.org/10.18665/sr.22364
Shreeves, S. L. (2009). ‘Cannot predict now‘: the role of repositories in the future of the journal. Teoksessa B. Cope & A. Phillips (toim.), The Future of the Academic Journal (ss. 197–211). Chandos Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-416-2.50010-0
Sisättö, O., Heikkilä, T., Hyödynmaa, M., Melin, R., & Mäki, K. (2012). Tampereen yliopiston Open Access -kyselyn tulokset. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8932-7
Solomon, D. J. (2008). Developing open access journals : a practical guide. Oxford: Chandos.
Steele, C. (2014). Scholarly Communication, Scholarly Publishing and University Libraries. Plus Ça Change? Australian Academic & Research Libraries, 45(4), 241–261. https://doi.org/10.1080/00048623.2014.950042
Survey of academic attitudes to open access and institutional repositories: an RSP and UKCoRR initiative. (2011). http://rspproject.files.wordpress.com/2011/12/attitudes-to-oa-basic-summary-report.doc
UNIFI. (2018). Avoin tiede ja data. Toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052424593
Walters, D. (2016). Managing Mandates. Serials Review, 42(2), 131–134. https://doi.org/10.1080/00987913.2016.1173163
Willinsky, J. (2006). The access principle : the case for open access to research and scholarship. Cambridge: MIT Press.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-30

Viittaaminen

Ala-Kyyny, J. (2018). Yliopistokirjastojen rooli avoimessa julkaisemisessa. Informaatiotutkimus, 37(4). https://doi.org/10.23978/inf.77343

Numero

Osasto

Artikkelit