Avoimuuden kehittyminen suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.77418

Avainsanat:

ammattikorkeakoulut [http://www.yso.fi/onto/yso/p10564], avoin tiede ja -tutkimus, avoin TKI-toiminta

Lähdeviitteet

Arene. (2009). Ammattikorkeakoulujen Open Access –lausuma.
Avoin tiede ja tutkimus -hanke. (2015). Avoin tiede ja tutkimus Suomessa : Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016122731708
Avoin tiede ja tutkimus -hanke. (2016). Avoin tiede ja tutkimus -viitearkkitehtuuri (report). Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016122731719
OKM. (2018). Evaluation of Openness in the Activities of Research Organisations and Research Funding Organisations in 2016. Etsin research data finder. http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-ida-2x201611162015017377162s. Ministry of Education and Culture of Finland and its Open Science and Research Initiative 2014–2017.
Open Science and Research Initiative. (2016). Evaluation of Openness in the Activities of Research Organisations and Research Funding Organisations in 2016 (report). Ministry of Education and Culture. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016111829246
Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2014). Avoin tiede ja tutkimus 2014–2017 -hanke. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista: Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017. opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0
Päällysaho, S., Latvanen, J., & Kärki, A. (2018). Ammattikorkeakoulujen ATT-hanke TKI-toiminnan avoimuutta ja vaikuttavuutta edistämässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(3), 44–53.
Rissanen, R. (2017). Ammattikorkeakoulut avoimen tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden edistäjinä. Teoksessa A. Laakkonen, T. Laakkonen, M. Marjamaa, & N. Montonen (toim.), Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa (ss. 6–7). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-466-8
Toimintakulttuurin tilannekuvan aineisto. (ei pvm.). https://doi.org/10.5281/zenodo.2456479
Vipunen. (2016). Ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoitus. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetushallitus. https://vipunen.fi/fi-fi
Vipunen. (2017). Ammattikorkeakoulujen julkaisut. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetushallitus. https://vipunen.fi/fi-fi

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-30

Viittaaminen

Päällysaho, S., & Latvanen, J. (2018). Avoimuuden kehittyminen suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. Informaatiotutkimus, 37(4). https://doi.org/10.23978/inf.77418

Numero

Osasto

Katsaukset