Malli käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamiseen julkisella sektorilla

Avainsanat: käyttäjäkeskeinen suunnittelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p25802], julkiset palvelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p1285], digitalisaatio [http://www.yso.fi/onto/yso/p8692], tietojärjestelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p3927]

Abstrakti

TaM Heli Kautonen väitteli 22.2.2019 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa aiheesta "BAIST-viitemalli julkista arvoa tuottavaan digitaaliseen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun". Vastaväittäjänä toimi professori Netta Iivari (Oulun yliopisto), ja kustoksena professori Marko Nieminen (Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu). Tietotekniikan alaan kuuluva väitöskirja on julkaistu sarjassa Aalto university publication series: doctoral dissertations, ja se on luettavissa myös Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8374-2.

Lektiota on kevyesti toimitettu kirjallisessa muodossa julkaisemista varten.

Julkaistu
2019-03-31
Viittaaminen
Kautonen, H. (2019). Malli käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamiseen julkisella sektorilla. Informaatiotutkimus, 38(1), 49–53. https://doi.org/10.23978/inf.79857
Osasto
Väitösluennot