ITY vaikuttaa – yhdessä

Avainsanat: informaatiotutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p17836], tieteelliset seurat [http://www.yso.fi/onto/yso/p15505], vertaisarviointi (tieteellinen julkaiseminen) [http://www.yso.fi/onto/yso/p29645], avoin tieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p26655], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480]

Lähdeviitteet

Halttunen, K. (2008). Lehti uudistuu. Informaatiotutkimus, 27(1), 1. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/518

Hirvonen, N. (2019). Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2018. Informaatiotutkimus, 38(1). https://doi.org/10.23978/inf.79787

Jytilä, R., Koikkalainen, R., Laakso, M., & Nykyri, S. (2018). Avointa vertaisarviointia koskevalle selvitykselle rahoitus. Informaatiotutkimus, 37(1). https://doi.org/10.23978/inf.70172

Jytilä, R. ja Laakso, M. (2019a). Selvitys avoimesta vertaisarvioinnista kotimaisen tiedejulkaisemisen kentällä. Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 5. https://doi.org/10.23847/978-952-599516-9

Jytilä, R. & Laakso, M. (2019b). Avoin tiede muuttaa vertaisarvioinnin käytäntöjä. Vastuullinen tiede. URL: https://www.vastuullinentiede.fi/fi/julkaiseminen/avoin-tiede-muuttaa-vertaisarvioinnin-kaytantoja (26.3.2019, luettu viimeksi 28.3.2019)

Julkaistu
2019-03-31
Viittaaminen
Nykyri, S. (2019). ITY vaikuttaa – yhdessä. Informaatiotutkimus, 38(1), 1–4. https://doi.org/10.23978/inf.80102
Osasto
Pääkirjoitus