Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa - tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

  • Johanna Lahtinen

Abstrakti

viime vuosikymmenen aikana. Tämä artikkeli tarkastelee rooliodotusten ja osaamistarpeiden muuttumista kirjasto- ja tietopalvelussa. Tutkimuksen kohteena ovat tietoasiantuntijoiden roolit ja osaaminen kehittämishankkeessa, joka kuvataan uutena toimintakontekstina. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2010 haastattelemalla 13 hankkeeseen osallistunutta tietoasiantuntijaa. Tutkimuksessa identifioitiin kolme rooliprofiilia, joita havainnoitiin viidessä eri hankeaktiviteetissa roolivariaatioiden hahmottamiseksi. Roolivariaatioiden avulla osaamisen kehittämistarpeita oli mahdollista ymmärtää yksityiskohtaisesti. Rooliin liittyvä keskustelu nivotaan tietokäsityksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Perinteinen käsitys tietoasiantuntijoiden roolista liittyy dokumentoidun tiedon välittämiseen, mikä ei kuitenkaan välttämättä ole keskeinen toiminta hankekontekstissa. Tietoasiantuntijalla odotetaankin olevan valmiuksia toimia erilaisissa rooleissa moniammatillisessa hankkeessa tiedon jakamisen ja tuottamisen prosesseissa.

 

Julkaistu
2013-06-14
Viittaaminen
Lahtinen, J. (2013). Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa - tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Informaatiotutkimus, 32(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/8274
Osasto
Artikkelit