Väsynyt, mutta onnellinen

Yksi päätoimittajakausi (2015–2019) päättymässä

Avainsanat: tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480], toimitustyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p18331], tieteelliset seurat [http://www.yso.fi/onto/yso/p15505], avoin tieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p26655], kiitollisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p19304]

Lähdeviitteet

Jytilä, R. ja Laakso, M. (2019). Selvitys avoimesta vertaisarvioinnista kotimaisen tiedejulkaisemisen kentällä. Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 5. https://doi.org/10.23847/978-952-599516-9

Korkeamäki, L., Late, E., Pölönen, J., Ryynänen-Karjalainen, L., & Syrjämäki, S. (2019). Learned societies in Finland 2018. Web publications of the Federation of Finnish Learned Societies 8. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995190

Saarti, J. (2019). Tieteelliset seurat verkostoitumisen, kouluttautumisen ja tieteen tekemisen kotipesänä. Tieteellisten seurain valtuuskunta, 19.6.2019, päivitetty 8.10.2019. https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tieteelliset-seurat-verkostoitumisen-kouluttautumisen-ja-tieteen-tekemisen-kotipes%C3%A4n%C3%A4

Vainiomäki, M. (2019). Tieteelliset seurat ovat kotimaisen tiedeyhteisön keskeisiä toimijoita myös tulevaisuudessa. Tieteellisten seurain valtuuskunta, 10.10.2019, päivitetty 16.10.2019. https://www.tsv.fi/fi/uutiset/tieteelliset-seurat-ovat-kotimaisen-tiedeyhteis%C3%B6n-keskeisi%C3%A4-toimijoita-my%C3%B6s-tulevaisuudessa

Julkaistu
2019-12-20
Viittaaminen
Nykyri, S. (2019). Väsynyt, mutta onnellinen: Yksi päätoimittajakausi (2015–2019) päättymässä. Informaatiotutkimus, 38(3–4), 1–6. https://doi.org/10.23978/inf.88245
Osasto
Pääkirjoitus