Musiikin suomalainen tagaus Bandcamp-artistifoorumilla

Kirjoittajat

Avainsanat:

tägit [http://www.yso.fi/onto/yso/p26454], folksonomiat [http://www.yso.fi/onto/yso/p26427], luettelointi [http://www.yso.fi/onto/yso/p10398], metadata [http://www.yso.fi/onto/yso/p9319], tagaus, Bandcamp

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme suomalaisten harrastaja-musiikintekijöiden tapoja asiasanottaa (tagata) omaa musiikkiaan Internetin Bandcamp-palvelussa. Kuvaamme heidän asiasanavalintojaan, motiivejaan ja näkemyksiään sanavalintojen hyödyllisyydestä potentiaalisille kuuntelijoille. Tutkimuksen pohjana on 67 verkkokyselyyn saatua määrällistä ja laadullista vastausta. Tuloksena havaitaan, ettei selkeä enemmistö artisteista käyttänyt juuri lainkaan aikaa musiikkinsa genre- tai sisällönkuvailuun ja ettei artistien iällä, koulutusasteella tai statuksella ollut merkitystä tagien valintaan. Toisaalta lähes kaikki vastaajat myös käyttivät joitakin ulkoisia lähteitä sisällönkuvailuunsa ja pyrkivät markkinointietujen hakemisen sijasta täsmällisyyteen. Keskeisimmäksi tekijäksi nousi musiikin löydettävyys, mutta noin viidennes vastaajista ilmoitti myös hakeneensa jotakin tiettyä estetiikkaa, kuten esimerkiksi huumoria tai ”asennetta” valinnoillaan. He eivät pitäneet itseään erityisen osaavina sisällönkuvaajina, mutta silti vain alle neljännes vastaajista edes harkitsi asiasanojensa vaihtamista uusiin. Analysoimalla avointa, käyttäjälähtöistä asiasanoitusta artikkeli tuottaa uutta tietoa sekä sisällönkuvailun että folksonomioiden tutkimukselle.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-03-31

Viittaaminen

Kolehmainen, N., & Harviainen, T. (2020). Musiikin suomalainen tagaus Bandcamp-artistifoorumilla. Informaatiotutkimus, 39(1), 8–26. https://doi.org/10.23978/inf.88557