Kotimaiset tieteelliset julkaisusarjat ja avoimuus

Avainsanat: avoin julkaiseminen, rinnakkaistallentaminen, open access [http://www.yso.fi/onto/yso/p17649], tiedelehdet [http://www.yso.fi/onto/yso/p10315], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480]

Abstrakti

This study examines open access availability and self-archiving policies of 336 Finnish peer reviewed journals and serials which are classified at levels 1 to 3 in national Publication Forum. The study concludes that 53 % of Finnish peer reviewed publication channels are open access and 12 % of non-open access publication channels have defined their green open access policy to allow self-archiving. 6 % of publications practice delayed open access model and 2 % hybrid model. The study also concludes that only a small group of Finnish peer reviewed journals meet the focal Plan S requirements.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille

Lähdeviitteet

Bielefeld (2016). ISSN-Matching of Gold OA Journals (ISSN-GOLD-OA). User documentation. Version 0.5. Viitattu 7.12.2020. https://pub.uni-bielefeld.de/download/2906347/2906350/ISSN-GOLD-OA_Documentation.pdf

Bielefeld University Library (2020). OpenAPC. Viitattu 2.10.2020. https://treemaps.intactproject.org/

Björk, B.-C. (2019). Open access journal publishing in the Nordic countries. Learned Publishing,32(3), 227–236. https://doi.org/10.1002/leap.1231

Björk, B.-C., & Korkeamäki, T. (2020). Adoption of the Open Access Business Model in Scientific Journal Publishing: A Cross-disciplinary Study. College & Research Libraries, 81(7), 1080–1094, nov. 2020. https://doi.org/10.5860/crl.81.7.1080

Boufarss, M. (2020). Charting the Open Access scholarly journals landscape in the UAE. Scientometrics, 122, 1707–1725. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03349-0

cOAlition S (2020). Plan S: Making Full and Immediate Open Access a Reality. Viitattu 6.10.2020. https://www.coalition-s.org/

Creative Commons (2020). Tietoa lisensseistä. Viitattu 29.8.2020. https://creativecommons.org/licenses/?lang=fi

CSC (2020). CSC: VIRTA-julkaisutietopalvelu. Tietomallin laajentaminen 2020. Viitattu 5.10.2020. https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Tietomallin+laajentaminen+2020

DOAJ (2020). DOAJ: Tieteellisen julkaisutoiminnan läpinäkyvyyden ja parhaiden käytäntöjen periaatteet. Viitattu 5.10.2020. Saatavilla https://web.archive.org/web/20201031171153/https://doaj.org/fi/bestpractice

Frantsvåg, J. E., & Strømme, T. E. (2019). Few Open Access Journals Are Compliant with Plan S. Publications, 7(2), 26. https://doi.org/10.3390/publications7020026

Gadd, E., & Troll Covey, D. (2016). What does "green" open access mean? Tracking twelve years of changes to journal publisher self-archiving policies. Journal of Librarianship and Information Science. Viitattu 7.12.2020. https://oadoi.org/10.1177/0961000616657406

Hall A. L., & Rist R. C. (1999). Integrating multiple qualitative research methods (or avoiding the precariousness of a one-legged stool). Psychology & Marketing, 16(4), 291–304.

Harnad, S. (2011). Gratis Open Access Vs. Libre Open Access. Viitattu 7.12.2020. http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/862-Gratis-Open-Access-Vs.-Libre-Open-Access.html

Ilva, J. (2018). Looking for commitment: Finnish open access journals, infrastructure and funding. Insights, 31, 25. http://doi.org/10.1629/uksg.414

Ilva, J. (2020). Julkaisujen avoin saatavuus yleistyy nopeasti suomalaisissa yliopistoissa. Think Open: Digitaalisista tutkimuspalveluista ja avoimesta tieteestä. Viitattu 25.9.2020. https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/oa-tilastot-2019/

Jisc (2020). Sherpa Romeo. Viitattu 5.10.2020. https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/about.html

Jyväskylän yliopisto (2020). Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteet. Viitattu 6.10.2020. https://openscience.jyu.fi/fi/avoin-julkaiseminen/jyvaskylan-yliopisto-julkaisuperiaatteet

Laakso, M., & Björk, B.-C. (2013). Delayed Open Access – an overlooked high-impact category of openly available scientific literature. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(7), 1323–1329. https://doi.org/10.1002/asi.22856

Laakso, M. (2014). Green open access policies of scholarly journal publishers: a study of what, when, and where self-archiving is allowed. Scientometrics, 99(2), 475–494. https://doi.org/10.1007/s11192-013-1205-3

Late, E., Korkeamäki, L., Pölönen, J., & Syrjämäki, S. (2020). The role of learned societies in national scholarly publishing. Learned publishing, 33(1), 5–13. https://doi.org/10.1002/leap.1270

Lilja, J., & Ylönen, I. (2017, 14.2.2017). Kotimaisten tiedelehtien avoimuuslinjaukset keskitetysti SHERPA/RoMEO-palveluun. Portti-verkkolehti: näkökulmia avoimuuteen. Viitattu 5.10.2020. https://avointiede.fi/sites/default/files/2019-12/2017-02-14-Kotimaisten%20tiedelehtien%20avoimuuslinjaukset%20keskitetysti%20SHERPA_RoMEO-palveluun%20-%20Portti.pdf

Mansala, M.-L. (2017). Selvitys lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-461-0

Mikki, S., Gjesdal, Ø. L., & Strømme, T. E. (2018). Grades of Openness: Open and Closed Articles in Norway. Publications, 6(4), 46. https://doi.org/10.3390/publications6040046

Misra D. P., & Agarwal V. (2019). Open Access Publishing in India: Coverage, Relevance, and Future Perspectives. Journal of Korean Medical Science, 34(27), e180. https://doi.org/10.3346/jkms.2019.34.e180

Mitchell, D., & Armengou, C. (2015). Copyright and Licensing – Part 1. Blog for the Directory of Open Access Journals. Viitattu 29.9.2020. https://blog.doaj.org/2015/05/19/copyright-and-licensing-incompatibility-part-1/

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2019). Tiedonkeruun käsikirja. 3.2.2 Julkaisutiedonkeruu: Käsitteet ja määrittely. Viitattu 6.12.2020. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=105589317

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020). Tiedejatutkimus.fi. Viitattu 3.10.2020. https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/

Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., . . . Haustein, S. (2018). The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ, 6, e4375. https://doi.org/10.7717/peerj.4375

Pölönen, J., Laakso, M., Guns, F., Kulczycki, E., & Sivertsen, G. (2020). Open access at the national level: A comprehensive analysis of publications by Finnish researchers. Quantitative Science Studies. Advanced online publication. https://doi.org/10.1162/qss_a_00084

Sarabipour, S., Debat, H. J., Emmott, E., Burgess, S. J., Schwessinger, B., & Hensel, Z. (2019). On the value of preprints: An early career researcher perspective. PLoS Biol, 17(2), e3000151. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000151

Savolainen, E. (2020). Kuinka bongaat kultaisen, vihreän tai hybridikanavan? Avoimen saatavuuden tiedot julkaisufoorumissa. Signum, 52(1), 12–15. https://doi.org/10.25033/sig.91952

Sheldon, T. (2018). Preprints could promote confusion and distortion. Nature, 559(7714), 445. https://doi.org/10.1038/d41586-018-05789-4

Singh, V. K., Piryani, R., & Srichandan, S. S. (2020). The case of significant variations in gold– green and black open access: evidence from Indian research output. Scientometrics, 124, 515–531. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03472-y

TSV (2020). Tieteellisten seurain valtuuskunta: Julkaisufoorumi. Julkaisukanavahaku. Viitattu 9.4.2020. https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php

Toikkanen, T., Kaakinen, L., & Jauhiainen, I. (2020). Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995350

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus (2019). Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025 (1): Lehti- ja konferenssiartikkeiden avoimen saatavuuden osalinjaus. Viitattu 6.10.2020. https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-03/julkaisujenavoinsaatavuus2019.pdf

Wise, A., & Estelle, L. (2020). How society publishers can accelerate their transition to open access and align with Plan S. Learned Publishing, 33, 14–27. https://doi.org/10.1002/leap.1272

Ylönen, I., Lilja, J., & Holopainen, M. (2017). Kotimaiset tieteelliset lehdet, rinnakkaistallennus sekä huomioita SHERPA/RoMEOsta. Informaatiotutkimus, 26(2), 86–99. https://doi.org/10.23978/inf.65191

Julkaistu
2020-12-18
Viittaaminen
Linna, A.-K., Holopainen, M., Ikonen, A., & Ylönen, I. (2020). Kotimaiset tieteelliset julkaisusarjat ja avoimuus. Informaatiotutkimus, 39(4), 4–32. https://doi.org/10.23978/inf.98656
Osasto
Artikkelit