Avoin tiede tiedeneuvonnan edistämisessä – tietopalveluiden rooli

Avainsanat: tietopalvelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p8450], tiedelehdet [http://www.yso.fi/onto/yso/p10315], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480], open access [http://www.yso.fi/onto/yso/p17649], rinnakkaisjulkaiseminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p27097]

Kirjoittajan esittely

Katja Hilska-Keinänen, Suomen ympäristökeskus

Information Services

Lähdeviitteet

Gluckman, P., & Wilsdon, J. (2016). From paradox to principles: where next for scientific advice to governments? Palgrave Communications, 2: 16077. https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.77

Hallituksen toimintasuunnitelma. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:27. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-789-5 [21.9.2020]

Hellström, E., Ikäheimo, H-P., Hakapää, J., Lehtomäki, J., & Saari, M. (2019). Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitra. https://www.sitra.fi/julkaisut/tiedonkayton-tulevaisuus-yhteiskunnallisessa-paatoksenteossa/ [21.9.2020]

Kuosmanen J., & Sivonen M. H. (2020). Tiedeneuvonta poliittisen päätöksenteon tukena. Tieteessä tapahtuu 1/2020. https://journal.fi/tt/article/view/89791/49055 [21.9.2020]

Mair, D., Smillie, L., La Placa, G., Schwendinger, F., Raykovska, M., Pasztor, Z., & van Bavel, R. (2019). Understanding our political nature: How to put knowledge and reason at the heart of political decision-making. European Commission, Joint Research Centre EUR, 29783. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/understanding-our-political-nature-how-put-knowledge-and-reason-heart-political-decision [21.9.2020]

Saarela, S-R (2020). In between two worlds? Science-policy interaction in Finnish environmental governance. Doctoral dissertation. University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences. Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5933-5

Julkaistu
2020-10-28
Viittaaminen
Hilska-Keinänen, K. (2020). Avoin tiede tiedeneuvonnan edistämisessä – tietopalveluiden rooli. Informaatiotutkimus, 39(2–3), 68–71. https://doi.org/10.23978/inf.99070
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät